Glassa Metallizzata Rosa

Glassa Metallizzata Rosa

Glassa Metallizzata Rosa - Perfetta per preparare ottimi dolci

Peso: 65 g

€4,99